Canvas | Fakulteter og sentre | Universitetsbiblioteketk

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


tospraklig_bachelor:tospraklig_bachelor

IKT i Bachelor i faglærerutdanning for tospråklige lærere

Studentene må i løpet av studiet sørge for å utvikle sin egen IKT-kompetanse. Det blir i inneværende studieår utarbeidet et IKT-tilbud som er tilknyttet de fagene som tilbys.

Det er viktig å bruke det du lærer i IKT og selv videreutvikle din kompetanse. Arbeid i flere fag vil forutsette bruk av IKT. Du har plikt til å kunne ta i mot og sende beskjeder med vedlegg på e-post, hente fram informasjon og beskjeder om HiO og eget studium, finne fram i offentlige dokumenter og hente fagstoff på Internett. Dessuten skal du kunne bruke tekstbehandling ved innlevering av oppgaver og rapporter.

Arbeidsmåte for datakursene: Til de fleste emnene utarbeides det et nettbasert materiale som blir lenket opp fra denne planen, tilgjengelig for alle. Dette materialet inneholder en innledning, tasteveiledning og øvingsoppgaver. Studentene leser selv materialet og vurderer om de har behov for veiledning ved datamaskin. I tilknytning til emnene blir det videre satt opp timer på datarom, der studentene kan komme å få veiledning i arbeidet med øvingsoppgavene.


tospraklig_bachelor/tospraklig_bachelor.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om OsloMet
Kontaktinformasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00