Canvas | Fakulteter og sentre | Universitetsbiblioteketk

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


flu:flu

IKT i førskolelærerutdanningen

IKT skal fungere som en verktøy- og kunnskapsplattform for fagene i førskolelærerutdanningen. Studentene må selv sørge for å anvende det de lærer og selv utvikle kompetansen sin videre.

Det er viktig at alle studenter kan ta i mot og sende beskjeder med vedlegg på e-post, hente frem informasjon og beskjeder om HiO og eget studium, samt finne frem og vurdere fagstoff på internett. Videre så må alle studenter utvikle sine ferdigheter innen bearbeiding av digitale tekster, slik at de er i stand til å skrive rapporter/oppgaver og levere inn disse.

Det er satt opp IKT-tid på timeplanene til alle kurs. Hvert av studentkullene har sine egen IKT-timeplan hvor alle de faglige ressursene er lenket opp. Velg den toppfanen du hører til for å se detaljer om undervisning og veiledning, samt nettbaserte undervisningsopplegg.

Brukerveiledninger

flu/flu.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om OsloMet
Kontaktinformasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00