Canvas | Fakulteter og sentre | Universitetsbiblioteketk

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


etterutdanning:ikt_i_fagene

IKT i fagene

Kurs Interne samarbeidspartnere
Digital samtid med for eksempel
personvern, opphavsrett og nettikette
IKT-seksjonen
Sosial web i undervisning og vurdering.
Digitale fortellerteknikker
RLE-seksjonen
Bruk av regneark i matematikkundervisningMatematikk-seksjonen
Interaktive verktøy og utvikling
av læremidler i et LMS for matematikkfaget
Matematikk-seksjonen
IKT i skole-hjem-samarbeid og skoleledelsePedagogikk-seksjonen
IKT som verktøy for å skape
sammensatte tekster i samfunnsfag
Samfunnsfag-seksjonen
«Mappemetodikk i småskoletrinnet»
eksemplifisert med matte
Matematikk-seksjonen
etterutdanning/ikt_i_fagene.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om OsloMet
Kontaktinformasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00