Canvas | Fakulteter og sentre | Universitetsbiblioteketk

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digital_kompetanse_for_laerere:digital_kompetanse_for_laerere_nettbasert

Digital kompetanse for lærere (nettbasert)

Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering.

Mer informasjon om studiet, innhold, søknadsfrist, opptakskrav, m.m., finnes her:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Digital-kompetanse-for-laerere

digital_kompetanse_for_laerere/digital_kompetanse_for_laerere_nettbasert.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om OsloMet
Kontaktinformasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00